Broek op Langedijk · 27 februari 2024

Gezamenlijke bijeenkomst Alkmaar en Dijk en Waard voor toekomstbepaling Geestmerambacht

Voor de toekomstbepaling van het Geestmerambacht dienen de gemeente van Alkmaar en Dijk en Waard een lange en gezonde termijnvisie te bepalen. Gemeentebesturen willen daarvoor een gezamenlijke bijeenkomst gaan organiseren voor beide gemeenteraden en collegas.

Al enige tijd heeft het Recreatieschap Geestmerambacht te maken met forse financiële uitdagingen en uit recent onderzoek over festivalterreinen bleek dat er mogelijk beperkingen zijn voor het houden van grootschalige festivals in het Geestmerambacht.

De Partij voor de Dieren in Alkmaar pleit voor een bijeenkomst informatie over de natuurwaarden en relevante recreatie- en financiële getallen worden gedeeld.

Verschillende toekomstscenario’s zouden uitgewerkt moeten worden. Ook zou volgens de partij de bijeenkomst een openbaar karakter moeten krijgen. Op die manier kan een beslissing worden genomen.

error: Content is protected !!