Dijk en Waard · 26 maart 2024

Deltacommissaris getuige bij opening nieuw gemaal ‘De Waardse Dijk’

Deltacommissaris getuige bij opening nieuw gemaal ‘De Waardse Dijk’

Maandag 25 maart openden hoogheemraad Klazien Hartog, wethouder Ester Leibbrand samen met de net afgestudeerde Mbo’er Naut van der Zwet van aannemer Beentjes het nieuwe gemaal ‘De Waardse Dijk’. De bouw van het gemaal is van belang om de aanleg van de spooronderdoorgang in het Stationskwartier Dijk en Waard mogelijk te maken en tegelijkertijd de polder Heerhugowaard klimaatrobuust te maken.

Het nieuwe gemaal ligt op de kruising N242 / N194 en is gebouwd in opdracht van gemeente Dijk en Waard, in nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Aannemersbedrijf Gebroeders Beentjes (Uitgeest) heeft het gemaal gebouwd.

Klimaatrobuuste polder

Binnen het project Klimaatrobuuste polder is het eeuwenoude watersysteem aangepast in kader van de klimaatverandering en de eisen van deze tijd. Het nieuwe gemaal maakt de spooronderdoorgang mogelijk en ook biedt het nieuwe watersysteem ruimte voor de woningbouwontwikkeling in en rondom het stationsgebied. Provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben hier ook een bijdrage aangeleverd.

Reden voor deltacommissaris Co Verdaas om een bezoek te brengen aan Dijk en Waard. Tijdens dit werkbezoek ontmoette hij ook bestuurders van Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en gemeente Dijk en Waard.

Deltacommissaris Co Verdaas vertelt hierover: “Ook in de toekomst willen we droge voeten houden. We moeten daarom bij alle ontwikkelingen rekening houden met een steeds grilliger klimaat. Mooi om te zien hoe de gemeente en het waterschap met een nieuw gemaal en andere maatregelen hun verantwoordelijkheid nemen.”

Tweede gemaal

Het nieuwe gemaal is nodig voor de (her)ontwikkeling van het stationsgebied én om in de toekomst droge voeten te houden in de hele polder Heerhugowaard.

Wethouder klimaatadaptatie van gemeente Dijk en Waard, Ester Leibbrand is daarom blij met dit nieuwe gemaal. “Met de klimaatveranderingen en het toevoegen van meer woningen in de polder, is de afronding van dit project heel goed nieuws. Met dit gemaal zijn we voorbereid op de toekomst. We hebben steeds meer te maken met overvloedige regenval en extreme droogte. Naast een nieuw gemaal zijn sloten slim gekoppeld en zijn er wadi’s toegevoegd in de wijk, bijvoorbeeld langs de Zuidtangent. Om meer regenwater te kunnen opvangen. Zo is er in de komende jaren ruimte voor wonen, landbouw en recreatie.”

Gemeente Dijk en Waard legt vanaf september 2024 de spooronderdoorgang Zuidtangent aan, bij station Heerhugowaard. De spooronderdoorgang doorkruist een belangrijke waterloop, de Westertocht, die zorgt voor de afvoer van water naar het gemaal aan de Huygendijk. Om ook in de toekomst het gebied droog te houden, is een tweede gemaal nodig. En die is er nu: gemaal ‘De Waardse Dijk’. Het vernieuwde watersysteem kan het water beter opvangen en vertraagd afvoeren.

Hoogheemraad Klazien Hartog van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is tevreden met de ruimte voor water in het gebied: “Door een goede samenwerking vanaf de start en door samen met gemeente te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen, is het gemaal en de klimaatrobuuste polder tot stand gekomen. Er is ruimte voor het water van nu en de verwachte hoeveelheden water in de toekomst, hierdoor kan de gemeente verder bouwen aan de ontwikkeling van het stationsgebied. Een mooi voorbeeld van onze goede en vroegtijdige samenwerking voor de inwoners van het gebied!”

Krachten bundelen

Gemeente Dijk en Waard en HHNK hebben de afgelopen jaren gezamenlijk onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheden op het gebied van extreme neerslag, toenemende droogte, verhoogde kans op wateroverlast en hittestress. Voor de inrichting van het gebied was er ook aandacht voor de woningbouwopgave en daarmee samenhangende infrastructuur. De bouw van het gemaal heeft van planvorming tot uitvoering drie jaar geduurd. Het gemaal en het daarmee waterrobuust maken van de polder is mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

error: Content is protected !!