Dijk en Waard · 20 december 2023

Nieuwbouwplannen voor sociale huurwoningen in de gemeente Dijk en Waard

Nieuwbouwplannen voor sociale huurwoningen in de gemeente Dijk en Waard

Gemeente Dijk en Waard en de Woonstichting Langedijk presenteerden 20 december plannen voor de bouw van 106 sociale huurappartementen aan de Gildestraat in Heerhugowaard. Ze komen op een perceel tegenover het Oogcentrum Noordholland. De plannen worden komend jaar voorbereid. Dijk en Waard maakt serieus werk van het vergroten van de woningvoorraad. Met dit plan worden veel nieuwe sociale huurappartementen toegevoegd.

Dit bouwplan maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het nieuwe Stationskwartier. Voor dit bouwplan aan de Gildestraat wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. De gemeente en Woonstichting Langedijk hebben afgesproken om dit deel te ontwikkelen als een urgentielocatie. Voor dit project is subsidie Startbouwimpuls verkregen.

Aannemer Van Wijnen gaat de sociale huurappartementen realiseren in opdracht van de woonstichting en de gemeente. Er komen parkeerplekken voor bewoners, een gemeenschappelijke fietsenberging en een ontmoetingsruimte in het appartementengebouw.

Verbindende factor

Het is niet het enige initiatief aan de Gildestraat. De gemeente werkt met ondernemers en ontwikkelaars samen aan een ontwikkelvisie voor de Gildestraat. De uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Gildestraat zijn opgenomen in het eerder vastgestelde Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard. In het Stationskwartier is ‘de Gildestraat’ en verbindende factor tussen Westpoort-De Scheg en het Stationskwartier. Ook vormt het een belangrijke schakel in de nieuwe oost-west verbindingen in de gemeente, zoals beschreven in programmaplan Kanaalpark.

De Gildestraat wordt een woon-werkgebied. Het is ook een toegangsweg tot de nieuwe woningen in De Scheg, ook wel Vaanpark genoemd. Dit is het gebied tussen het spoor en de N242. Dit gebied transformeert de komende jaren naar een omgeving met meer groen, veel bomen, bloeirijke bermen en nieuwe gebouwen.

error: Content is protected !!