Heerhugowaard · 16 maart 2024

Samen sterk: Tineke’s oproep voor eenheid in de Rivierenwijk Heerhugowaard

Als er iemand is die zich met hart en ziel inzet voor haar buurt, dan is het Tineke wel. Elke bijeenkomst over de Rivierenwijk is zij bij, elk initiatief staat zij vooraan om mee te helpen. Terwijl ze hier niet eens van origine vandaan komt. “Het zit gewoon in je, of niet”, zegt ze nuchter.

Tineke Mes is zeventig jaar oud en begint qua gezondheid tot haar eigen ergernis hier en daar wat te piepen en te kraken. Maar dat neemt niet weg dat ze dagelijks bezig is de wereld een stukje mooier te maken. Te beginnen bij het deel waar zij al sinds 2009 woont: de veelbesproken Rivierenwijk. Volgens insiders bestaat deze wijk uit een goed deel en een slecht deel en de Amstel loopt daar dwars doorheen als een soort grens. Tineke stoort zich hier mateloos aan: “Als je altijd maar blijft zeggen dat iets kansloos is, dan wordt het ook nooit beter. Dan gaan mensen die daar wonen er ook in geloven dat ze in een slecht deel van Heerhugowaard wonen en krijg je toestanden zoals het dumpen van grof afval op straat, zwerfafval, hangjongeren en vandalisme. Als je trots bent op je huis en de buurt waarin je woont dan worden die problemen vanzelf minder. Maar je moet wel ergens beginnen.”

Opschoondag op 23 maart

Bijvoorbeeld met het gezamenlijk opruimen van het zwerfafval in de wijk. Er is zelfs een nationale opschoondag wat een prachtige gelegenheid is voor initiatieven als deze. Tineke: “Van de gemeente krijgen we gratis grijpers en vuilniszakken en ik praat ook vast nog wel een paar zakken krentenbollen los. Ik maak dan zelf een grote pan soep en dan gaan we er met zijn allen voor.” Vertrekpunt is buurthuis De Link middenin de Rivierenwijk aan de Standerdmolen. Hier komt wijkvereniging De Link bijeen, zijn er altijd mensen van MET welzijn aanwezig en het is een dagbestedingslocatie van Esdégé-Reigersdaal.    

Wijkagenda met knelpunten

Zij zijn, samen met de gemeente en woningcorporatie Woonwaard, vorig jaar gestart met een wijkgerichte aanpak in de Rivierenwijk. Onder andere bewonersbijeenkomsten en enquêtes onder Rivierenwijkers leidden tot een wijkagenda waarin de belangrijkste knelpunten staan. Op de eerste plaats van ergernissen staat het grote aantal afvaldumpingen in de wijk, op de een of andere manier is dit hier een blijvend probleem. “Troep jongt aan”, zegt Tineke. “Als iemand iets op straat dumpt dan denken anderen dat dat normaal is.” Wel zijn er al verbeteringen zichtbaar doordat de gemeente het gedumpte afval sneller ophaalt. Dit beaamt ook wethouder Gerard Rep. „Laatst hebben we een ronde gemaakt door de wijk en toen kwamen we maar één bankstel tegen. Die was de volgende dag opgehaald. Ook het groen in de wijk is enorm opgeknapt.”

Nabuurschap

Het versterken van nabuurschap is een ander belangrijk punt op de wijkagenda, net als het verbeteren van de veiligheid. Tineke vertelt: “Elkaar gedag zeggen, en een beetje interesse tonen in de mensen die naast je wonen. Het zijn kleine dingen maar het versterkt de gemeenschapszin. Vroeger was dit heel normaal, maar we moeten er hier echt aan werken. Je hoeft niet de deur plat te lopen, maar we hoeven ook niet allemaal op ons eilandje te blijven zitten.” Tineke en de andere leden van de bewonersgroep zouden graag zien dat er meer bewoners zijn die actief willen meedenken aan activiteiten in de wijk. “Doeners en denkers die net als wij de buurt weer beter en mooier willen maken. Kleine stapjes tegelijk, maar wel met zichtbaar resultaat.”

Stap voor stap

“Zoals de kerstlunch die we eerder organiseerden samen met de basisschool, voor ouderen en mensen die geen sociaal netwerk hebben. Dat was een gigantisch succes en dat willen we zeker herhalen en als het lukt ook met Pasen gaan doen volgend jaar.” Maar, nogmaals, het zijn de kleine stapjes die een grote verandering teweeg kunnen brengen. Dus eerst beginnen met de wijk opknappen, op zaterdag 23 maart. Met zijn allen een paar uurtjes aan de slag en van daaruit weer verder kijken naar de toekomst.”

Helpt u mee?

Zaterdag 23 maart start de opschoondag om 11.00 uur in buurthuis De Link aan de Standerdmolen 8a. Er is gratis koffie en thee en voor de kinderen – die ook van harte worden uitgenodigd om mee te helpen – is er limonade en wat lekkers. Ook krijgen zij aan het einde van de dag een leuke verrassing mee als dank. Voor vragen kunt u Tineke Mes bellen of appen, op tel. 06-55725747.

[Simone en Tineke (rechts) zijn zeer betrokken bij het wel en wee van hun Rivierenwijk.]

error: Content is protected !!