Heiloo · 19 januari 2024

Bedrijventerreinen Heiloo op orde bij onaangekondigde controles

De gemeente Heiloo heeft de afgelopen 3 maanden in samenwerking met de politie en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord onaangekondigde controles uitgevoerd op de bedrijventerreinen in Heiloo. Donderdag 18 januari was als laatste bedrijventerrein de Oude Werf aan de beurt. 

Controles bij 50 panden

Op het bedrijventerrein de Oude Werf zijn 17 panden gecontroleerd. Vorig jaar november en december zijn de andere 33 panden op de terreinen op de Oosterzij en de Boekelermeer al gecontroleerd. Het doel van de onaangekondigde controles is om activiteiten in kaart te brengen bij panden waarbij dat onbekend is, te beoordelen of bedrijven zich aan alle wet- en regelgeving houden en na te gaan of er illegale- of strafbare activiteiten plaatsvinden in de panden. De gemeente blijft jaarlijks een integrale controle organiseren op de bedrijventerreinen in Heiloo. 

Goede sfeer op de bedrijventerreinen

Zowel de gemeente, politie en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn tevreden met de resultaten. Van een aantal panden die zijn gecontroleerd was het gebruik onbekend. Nu is inzichtelijk wat er gebeurt in die panden. Tijdens de controles bleek dat bij de meeste ondernemers alles op orde is, de sfeer op het bedrijventerrein is dan ook goed, was de conclusie.

Optreden tegen ondermijnende activiteiten

De gemeente heeft op allerlei gebieden een controlerende en toezichthoudende taak en hecht veel waarde aan het tegengaan van ondermijnende activiteiten in haar gemeente. Denk aan witwassen van geld en drugsproductie en -handel. Daarom werkt de gemeente nauw samen met de politie en de Omgevingsdienst. Het is belangrijk om op te treden tegen onveilige situaties en ondermijnende activiteiten voor een veilige en leefbare gemeente. Inwoners en ondernemers spelen hierbij, als de ogen en oren van de wijk, een belangrijke rol. 

Anoniem melden

Meldingen leiden regelmatig tot een onderzoek of controle. U kunt verdachte zaken op de volgende manieren melden:

error: Content is protected !!