Markenbinnen · 5 december 2023

Vaste kerstboom in Markenbinnen

In Markenbinnen is vandaag een vaste kerstboom geplant. De eer om de boom te platen was geheel aan het raadslid Ben Bijl met assistentie van wethouders Jasper Nieuwenhuizen en Anjo van de Ven. Eerder dit jaar nam de gemeenteraad een motie aan om wijken en dorpen een kerstboom te leveren. Daarbij kon door de dorpen en wijken een keuze gemaakt worden tussen een boom met- of zonder kluit of een kunstwerk.

Kerst zonder bomen kappen
In 2022 kregen de wijken en dorpen die dit wensten een kerstboom geleverd van de gemeente Alkmaar. Op 23 februari van dit jaar dienden Partij van de Dieren, PvdA, BAS en de SP een motie ‘kerst zonder bomen kappen’ in waarin zij vroegen of onderzocht kon worden of inwoners in de Alkmaarse wijken en dorpen een kerstboom wilden. Hierbij is aan dorpsraden en wijkvertegenwoordigers gevraagd of een kerstboom dit jaar opnieuw gewenst is en in welke vorm. Daarbij kon worden gekozen voor een boom met – of zonder kluit, of in de vorm van een kunstwerk.

Met of zonder kluit
De dorpsraden en wijkvertegenwoordigers hebben enthousiast gereageerd en meegedacht over een geschikte locatie. Er kwamen 20 aanmeldingen voor een duurzame kerstboom met kluit. Daarvan zijn 14 geschikte locaties overgebleven die een kerstboom met kluit krijgen. Op locaties waar een vaste boom niet de gewenste oplossing is maar waar inwoners wel graag een kerstboom willen komt een boom zonder kluit. Dit jaar zijn er 10 aanmeldingen voor een boom zonder kluit. Voor locaties waar geen boom met kluit geplaatst kan worden is samen met dorpsraden en wijkvertegenwoordigers nagedacht over een kunstwerk of tijdelijke herbruikbare kerstboom. De boom zonder kluit kreeg daarbij de voorkeur.

De kerstboom met kluit komt aan bij ’t Trefpunt in Markenbinnen

Markenbinnen
De eerste van de bomen is geplant in Markenbinnen bij Dorpshuis ’t Trefpunt. Het dorp had de voorkeur voor een duurzame boom met kluit. Raadslid Ben Bijl had de eer om de duurzame kerstboom te planten samen met wethouders Jasper Nieuwenhuizen en Anjo van de Ven. Na het planten van de nieuwe boom was er nog een gezellig samenzijn met een heerlijke chocolademelk en kerstkransjes.

We hopen dat alle bomen zorgen voor de kerstsfeer, gezelligheid en verbinding in de dorpen en wijken van Alkmaar. Samen met de inwoners zijn de locaties voor de bomen gekozen zodat heel Alkmaar in kerstsfeer komt.

Jasper Nieuwenhuizen, wethouder openbare ruimte

Foto onder: v.l.n.r. wethouder Anjo van de Ven, raadslid Ben Bijl en wethouder Jasper Nieuwenhuizen met een jonge inwoner die meehelpt om de kerstboom van Markenbinnen te plaatsen.

Foto’s: Jan Jong Fotografie

error: Content is protected !!