Noord-Holland · 10 februari 2024

32,5 miljoen voor samenwerking Noord-Holland Noord

Partijen in Alkmaar willen hulp voor Marokko, geen geld voor Libië

Noord-Holland Noord – Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vrijdag de toekenningen van de Regio Deals bekend gemaakt. Noord-Holland Noord kan rekenen op een Rijksbijdrage van liefst 32,5 miljoen euro. Dit is het hoogste bedrag dat in deze reeks van Regio Deals wordt toegekend. Het geld wordt onder meer gestoken in projecten om de regio aantrekkelijk te houden voor wonen en werken.

In Regio Deals werken Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het kabinet had voor deze tranche van Regio Deals in totaal 384 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor heel Nederland werden 22 Regio Deals toegekend, waarvan Noord-Holland Noord dus de grootste is.

Vanuit de regio Noord-Holland Noord hebben de 17 gemeenten, ondernemers en onderwijs in de regio eind vorig jaar onder de titel ‘Samen Noord-Holland Noord versterken’ gezamenlijk een voorstel ingediend voor een Regio Deal. Het voorstel zet onder meer in op het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio, het vinden van oplossingen voor netcongestie en versterking van de arbeidsmarkt. Ook de instandhouding van voorzieningen is belangrijk.

Wonen, leren en werken
Met het geld uit de Regio Deal moet Noord-Holland Noord een aantrekkelijke regio blijven om te wonen, leren en werken. Door te investeren in zaken als de ontwikkeling van nieuwe opleidingsconcepten in MBO en HBO en bedrijven te ondersteunen bij innovaties, versterkt de sociaaleconomische situatie en is de regio beter in staat om jong talent beter binden aan de regio. De uitgewerkte plannen van de regio moeten voor de zomervakantie bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties liggen. Daarna zullen deze van 2025 tot en met 2028 worden uitgevoerd.

Robert te Beest, wethouder van de gemeente Alkmaar, namens de 17 gemeenten: “Met de toekenning van deze Regio Deal aan Noord-Holland Noord laat het Rijk zien dat ze samen met ons aan de verdere versterking van de regio wil werken. De vraagstukken in onze regio pakken wij gezamenlijk op door als bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten te investeren in Noord-Holland Noord.”

error: Content is protected !!