Noord-Holland · 16 september 2023

Nog veel winkels met een hoog gas- en stroomverbruik

In Noord-Holland is de leegstand in winkelgebieden in 2022 afgenomen. De werkgelegenheid in de detailhandel neemt toe. Dat blijkt uit de Monitor Detailhandel Noord-Holland 2022-2023.

Voor het eerst zijn ook de energielabels van winkelpanden in beeld. Ruim 10.000 panden in Noord-Holland hebben een energieprestatiecertificaat. 22% van de winkels met een energielabel heeft een label D t/m G en kan aan de slag met verduurzaming. Panden met een G-label zijn vooral te vinden in Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.

De Monitor Detailhandel Noord-Holland (pdf,13.2 MB) is een jaarlijkse analyse van de trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel. Het rapport geeft informatie over de feitelijke ontwikkelingen in de werkgelegenheid, winkelvloeroppervlakte, leegstand en de toekomstbestendigheid van winkelgebieden.

Esther Rommel, gedeputeerde economie: “Detailhandel is belangrijk voor de economie en de leefbaarheid van de centra van dorpen en steden. De monitor beschrijft de ontwikkelingen in 2022. Als we kijken naar de actualiteit, zien we dat veel winkels het moeilijk hebben door de groei van het online-aanbod, inflatie en het terugbetalen van coronasteun. Dit lijkt nu nog niet te leiden tot minder toekomstbestendigheid van winkels en meer leegstand. Faillissementen zorgen niet altijd voor winkelsluitingen. De meesten sluiten tijdelijk, maken een doorstart of blijven gewoon open. Veel winkelpanden kunnen nog wel een slag maken als het gaat om verduurzaming. Dat wordt duidelijk omdat we nu ook energielabels van winkelpanden in beeld hebben.”

error: Content is protected !!