Noord-Holland · 31 mei 2024

Noordzeekanaalgebied krijgt 50 miljoen euro voor verbetering leefkwaliteit

et Rijk trekt 50 miljoen euro uit voor investeringen in het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Inwoners en ondernemers gaan dit merken in hun dagelijks leven, want het geld wordt besteed aan projecten die de leefkwaliteit in de regio verbeteren.

De bijdrage wordt beschikbaar gesteld voor locaties waar het opwekken van energie uit wind op de Noordzee wordt overgebracht naar het vasteland. Het NZKG is één van deze vijf aanlandlocaties in Nederland.

Het geld uit deze gebiedsinvesteringen is een extra impuls voor de regio en staat daarmee los van de kosten voor realisatie en (wettelijke) compensatie die van toepassing zijn op energie-infrastructuur projecten.

In het concept regioplan staan verschillende NZKG-projecten, waaronder de tweede (ook elektrische) pont over het Noordzeekanaal bij Velsen, het warmtenet voor ca. 2.000 woningcorporatiewoningen in Heemskerk en het gebiedsfonds Wijk aan Zee (Beverwijk).

Van dit fonds worden de te nemen maatregelen om de leefomgeving van de bewoners te verbeteren in samenspraak met de omgeving nog concreet uitgewerkt.

Dit regioplan wordt begin juni vastgesteld door de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Zaanstad, Amsterdam en Haarlemmermeer.

De formele bekrachtiging van de bestuursovereenkomst vindt plaats tijdens de Bestuurscommissie Ruimte NZKG van 26 juni 2024.

Het NZKG is verheugd dat er geïnvesteerd wordt in dit gebied, mede omdat het belang van de gezondheid van de inwoners juist in deze regio hiermee bevestigd wordt.

error: Content is protected !!