Noord-Holland · 7 december 2023

Ook in 2024 gratis OV voor kinderen in onze regio

Kinderen tot 12 jaar reizen vanaf 2024 gratis met de bus. De provincie Noord-Holland trekt hiervoor jaarlijks €125.000 extra uit. 

De regeling geldt in de gebieden Noord-Holland Noord en Haarlem/IJmond waar de provincie opdrachtgever is voor het busvervoer. De regeling start al op zaterdag 23 december, het begin van de kerstvakantie. Voor de regio Gooi en Vechtstreek loopt sinds 2020 al een vergelijkbare regeling.

In oktober werd al bekend dat het buskaartje in 2024 niet duurder wordt en dat er volgend jaar in Noord-Holland net zoveel bussen rijden als dit jaar. 

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Goed nieuws voor de reizigers in het openbaar vervoer in Noord-Holland. Door kinderen gratis te laten meereizen, maken we het OV aantrekkelijker voor gezinnen. En als kinderen op jonge leeftijd al leren het OV te gebruiken, kiezen zij later ook vaker voor het OV. Dat is belangrijk als we onze provincie ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar willen houden.”   

De provincie wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, bijvoorbeeld met deze extra investering waarmee de bus voor kinderen gratis wordt. Zij moeten wel reizen onder begeleiding van een volwassene.

De provincie werkt dagelijks samen met de vervoerders aan een betrouwbaar en efficiënt lijnennet. 
Om te zorgen dat het netwerk ook op langere termijn op een goed niveau blijft, zijn er ieder jaar aanpassingen nodig.

Meer informatie over de vervoerplannen voor 2024 is te lezen op www.noord-holland.nl.

error: Content is protected !!