Noord-Holland · 2 juni 2024

Provincie wil de bus betaalbaar houden

De provincie wil het voor de jonge generatie betaalbaarder en makkelijker maken met het ov te reizen. Zij reizen als het aan de provincie ligt met korting of zelfs helemaal gratis.

Daarnaast worden de ov-tarieven voor lange afstanden per kilometer lager, dan voor korte afstanden en vaste reizigers krijgen meer korting wanneer zij vaker reizen. Verder vindt de provincie het belangrijk dat kortingen in het ov gericht zijn op mensen die niet veel geld te besteden hebben, bijvoorbeeld door een korting aan te bieden voor mensen met een stadspas. Deze voorstellen staan beschreven in de concept Tarievenvisie OV 2024 die de komende weken besproken wordt met Provinciale Staten, de Vervoerregio Amsterdam en reizigersorganisatie ROCOV. De definitieve tarievenvisie wordt na de zomer door Gedeputeerde Staten vastgesteld. 

Belangrijkste keuzes

Hieronder een overzicht van de belangrijkste voorstellen uit de concept Tarievenvisie OV 2024: 

Korting voor toekomstige generaties

De provincie wil het gebruik van openbaar vervoer door kinderen, jongeren en studenten stimuleren. Zij krijgen korting of reizen zelfs helemaal gratis. Zo ontstaan er generaties die goed bekend zijn met het openbaar vervoer waar ze hopelijk gebruik van willen blijven maken wanneer ze ouder worden.

Loyaliteit belonen

De provincie wil korting voor vaste reizigers. Deze korting loopt automatisch op als er meer gereisd wordt.

Tegemoetkoming voor minima 

Het openbaar vervoer moet betaalbaar zijn voor iedereen. De korting wordt als het aan de provincie ligt niet meer automatisch gegeven op basis van leeftijd, behalve bij kinderen/jongeren. De provincie wil juist een korting voor mensen die niet veel geld te besteden hebben. Voor het geven van een inkomensafhankelijke korting is de hulp van gemeenten nodig. De provincie biedt gemeenten desgewenst ondersteuning bij het maken van een kortingsproduct voor minima. 

Focus op lange afstanden 

Voor korte afstanden heeft lopen of fietsen de voorkeur. Om dit te stimuleren geldt een minimumtarief voor de eerste 3 kilometer. Reizen van langere afstanden worden goedkoper.

Landelijk Tarievenkader 

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het regionale busvervoer in grote delen van Noord-Holland. Vanuit die rol werkt de provincie samen met de vervoerder aan het verbeteren en betaalbaar houden van het openbaar vervoer. De opbrengsten van de vervoerder worden voor de helft door de provincie betaald. De andere helft komt van de reizigers. De provincie geeft met deze tarievenvisie kaders mee aan de vervoerder hoe de tarieven berekend en hoe de kortingen verdeeld moeten worden. Een deel van de keuzes die de provincie in haar visie maakt, worden naar verwachting ook in het Landelijk Tarievenkader voor bus, tram en metro gemaakt. Dit kader wordt dit najaar vastgesteld door alle provincies en vervoerregio’s. De kortingen in het Landelijk Tarievenkader moeten door de provincie worden overgenomen en worden vervolgens aangevuld met eigen producten en kortingen op basis van deze provinciale visie.

error: Content is protected !!