Noord-Holland · 10 april 2024

Steun tegen antisemitisme en discriminatie

De provincie Noord-Holland heeft zich in een vergadering van Provinciale Staten uitgesproken tegen antisemitisme en discriminatie.

“Sta op tegen haat. Sta op tegen Jodenhaat. Sta op tegen elke vorm van discriminatie.” Met die oproep begon commissaris van de Koning Arthur van Dijk de Statenvergadering in Noord-Holland op 8 april.

Van Dijk deed zijn oproep aan de Statenleden van Noord-Holland. De fracties stelden samen de volgende verklaring op:

In ons land, in onze provincie, in onze gemeenten, in onze huizen én in onze harten is geen plaats voor antisemitisme. Met kracht nemen wij afstand van de terugkerende Jodenhaat. Het aantal antisemitische en discriminerende incidenten neemt toe. Helaas ook in Noord-Holland. Zowel op straat, als online.

Kinderen wisselen van school omdat ze zich onveilig voelen na discriminerende uitspraken van medeleerlingen en ouders. Joodse gebouwen worden extra beveiligd. Een Noord-Hollandse werd bij haar huis belaagd.

Er wordt een keiharde grens overschreden wanneer Noord-Hollanders op hun identiteit worden uitgescholden, worden aangevallen of worden bedreigd. Wat die identiteit ook is. Dit moet stoppen. Nu.

Wij staan voor een Noord-Holland waar iedereen veilig is. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid. Wij spreken ons uit tegen Jodenhaat en tegen discriminatie jegens welke groep dan ook en vragen alle Noord-Hollanders dat ook te doen.

Foto: aangeleverd

De provincie Noord-Holland heeft zich in een vergadering van Provinciale Staten uitgesproken tegen antisemitisme en discriminatie.

“Sta op tegen haat. Sta op tegen Jodenhaat. Sta op tegen elke vorm van discriminatie.” Met die oproep begon commissaris van de Koning Arthur van Dijk de Statenvergadering in Noord-Holland op 8 april.

Van Dijk deed zijn oproep aan de Statenleden van Noord-Holland. De fracties stelden samen de volgende verklaring op:

In ons land, in onze provincie, in onze gemeenten, in onze huizen én in onze harten is geen plaats voor antisemitisme. Met kracht nemen wij afstand van de terugkerende Jodenhaat. Het aantal antisemitische en discriminerende incidenten neemt toe. Helaas ook in Noord-Holland. Zowel op straat, als online.

Kinderen wisselen van school omdat ze zich onveilig voelen na discriminerende uitspraken van medeleerlingen en ouders. Joodse gebouwen worden extra beveiligd. Een Noord-Hollandse werd bij haar huis belaagd.

Er wordt een keiharde grens overschreden wanneer Noord-Hollanders op hun identiteit worden uitgescholden, worden aangevallen of worden bedreigd. Wat die identiteit ook is. Dit moet stoppen. Nu.

Wij staan voor een Noord-Holland waar iedereen veilig is. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid. Wij spreken ons uit tegen Jodenhaat en tegen discriminatie jegens welke groep dan ook en vragen alle Noord-Hollanders dat ook te doen.

error: Content is protected !!