Regio · 11 mei 2024

Jaarrekening vastgesteld: weer eiste in 2023 hoofdrol op

 De elementen spelen altijd een grote rol in het werk van Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, maar in 2023 eiste het weer echt een hoofdrol op.

De uitzonderlijke zomerstorm Poly, de extreme hoeveelheden neerslag in het najaar, storm Ciaran en ook nog hoogwater vlak voor de jaarwisseling vergden veel van de crisisbeheersingsorganisatie en de gemalen.

Gelukkig kon het nieuwe boezemgemaal bij Monnickendam direct worden ingezet om het vele water af te voeren.

Klimaatverandering maakte de bouw van dit nieuwe gemaal noodzakelijk, om water in te laten bij droogte en om water af te voeren in natte perioden. Vooral de veendijken in en bij Waterland zijn kwetsbaar

Sinds 1906 was oktober niet zo nat en afgelopen november viel twee keer zoveel regen als in andere jaren. Daarom werd Gemaal Monnickendam nog voor de oplevering ingezet.

Dit was nodig om op het hoogtepunt van de regenval 8.700 m3 water per minuut weg te pompen vanuit de Purmer Ee naar de Gouwzee.

Om de enorme hoeveelheid neerslag ook elders in het beheergebied af te voeren, werden ook noodpompen geplaatst. Dit leidde tot extra uitgaven.

De begroting voor 2023 is met € 2,6 miljoen overschreden en dat is vooral te wijten aan de hogere energiekosten voor die extra pompcapaciteit. Het bestuur ging met de jaarrekening akkoord.

Portefeuillehouder Simon Ruiter toonde zich content met de complimenten van het bestuur richting de organisatie tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 mei:

“Minder dan 1% overschrijding van het budget in zo’n tumultueus jaar is echt een knappe prestatie van de medewerkers van HHNK.”

Foto: Gemaal Monnickendam (aangeleverd)

error: Content is protected !!