Regio / Uitgeest · 7 februari 2024

Uitgeest is binnenkort 54 sociale nieuwbouwwoningen rijker

Uitgeest is binnenkort 54 sociale nieuwbouwwoningen rijker

Uitgeest is binnenkort 54 sociale nieuwbouwwoningen rijker. Na de sloop van de oude woningen op deze locatie, zijn weer 54 nieuwe woningen teruggebouwd. Duurzaam, energiezuinig met meer wooncomfort en passend bij de eisen van deze tijd. Dinsdagmiddag 16 januari onthulden Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen en Jan Schouten, wethouder gemeente Uitgeest, de kopgevels van twee gebouwen. De gebouwen worden verfraaid met in totaal vier verschillende afbeeldingen van vogels verwerkt in tegeltableaus. Passend bij de vogelrijke buurt, waarvoor in de woningen ook diverse voorzieningen zijn aangebracht om te kunnen nestelen en broeden. Dit feestelijke moment werd gevierd met (terugkerende) bewoners, omwonenden, samenwerkingspartners en collega’s.

Betaalbare huurwoningen
In totaal komen er 28 driekamerappartementen en 26 grondgebonden woningen aan de J.E. de Witstraat, Hogeweg en Middelweg. “Acht bewoners van de oude woningen, keren hier weer terug. Op hun vertrouwde locatie, in een volledig nieuwe woning,” vertelt Krista Walter. De overige appartementen worden met voorrang verhuurd aan huurders van Kennemer Wonen in Uitgeest die 65 jaar of ouder zijn en in een sociale huurwoning wonen, waarbij de slaapkamer op een andere verdieping ligt dan de woonkamer. Of een appartement dat alleen bereikbaar is met trap. Een deel van de overige grondgebonden woningen wordt met voorrang verhuurd aan bewoners die na verhuizing een woning van één van de SVNK-corporaties in de regio leeg achterlaten. Een deel van deze woningen wordt regulier verhuurd via de website van SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland).
Krista Walter vervolgt: “Op deze manier bevorderen wij doorstroming met als doel om steeds meer bewoners een woning te kunnen bieden, die goed past bij hun huidige leef- en woonsituatie. En woningen beschikbaar te krijgen voor nieuwe woningzoekenden.”

Samenwerking met bewoners
Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente en een klankbordgroep van toenmalige bewoners. Wethouder Jan Schouten (wonen): “We zijn heel tevreden over deze samenwerking. Het eindresultaat is goed voor het klimaat en heeft een mooie uitstraling. De woningen passen perfect in het straatbeeld van het oude dorp. Maar bovenal is het heel goed nieuws dat er veel woningen beschikbaar komen voor Uitgeesters. Ouderen kunnen nog jaren in een voor hen geschikt huis wonen en voor gezinnen komen sociale woningen vrij door de doorstroming.”

Feestelijke middag
Om de kou op deze winterse middag te trotseren, was er voor alle aanwezigen warme chocolademelk met slagroom aanwezig. Daarbij mocht Uitgeester spijsbrood natuurlijk niet ontbreken. Na de onthulling van de twee kopgevels met afbeeldingen van een roodborstje en een zwaan, was door aannemer K_Dekker voor geïnteresseerden één woning opengesteld om een kijkje te nemen. “Mooi om te zien waar onze bewoners straks komen te wonen. Er is veel werk verzet met een prettige samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dat is belangrijk, want een thuis maken we samen! De woningnood is nog steeds enorm hoog. We blijven ons inspannen voor meer betaalbare woningen voor woningzoekenden, ook in Uitgeest. Want dit is geen uitbreiding, het is vervanging. We moeten ons met elkaar ook inspannen om de woningvoorraad echt uit te breiden,” sluit Krista Walter af.

Afbouw en oplevering
De komende maanden worden de woningen afgebouwd, installaties aangebracht en de openbare ruimte ingericht. Op de kopgevels komen in totaal vier tegeltableaus met een roodborstje, een zwaan, een pauw en een ijsvogel. Volgens de huidige planning worden de eerste woningen in april opgeleverd en zijn eind mei de sleutels uitgereikt aan alle nieuwe bewoners.

error: Content is protected !!