Algemeen · 27 november 2023

Wat betaal ik in 2024 voor mijn drinkwater? PWN maakt nieuwe drinkwatertarieven bekend

Stockbeeld close up water inschenken kraan 02

Op 1 januari 2024 worden de nieuwe drinkwatertarieven van PWN van kracht. Consumenten zullen vanaf dat moment 1,77 euro per duizend liter drinkwater betalen, wat neerkomt op 0,00177 euro per liter.

Daarnaast wordt een vastrecht van 77,55 euro per jaar in rekening gebracht. Deze bedragen zijn inclusief 9 procent btw en exclusief belasting op leidingwater. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een jaarlijkse stijging van ongeveer 10 euro op de waterrekening.

Prijsstijging

De prijsstijging wordt toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder inflatie, gestegen lonen, en investeringen in productielocaties en infrastructuur. PWN benadrukt dat deze investeringen noodzakelijk zijn om betrouwbaar drinkwater te kunnen blijven leveren, met het IJsselmeer als de belangrijkste bron. “Klimaatverandering en toenemende droogte zetten echter de kwaliteit van het IJsselmeer onder druk, waardoor intensievere zuivering van de drinkwaterproductie nodig is. Bovendien worden er investeringen gedaan om de capaciteit uit te breiden, gezien de groei van de bevolking in Noord-Holland. Onderhoud aan het leidingwerk en stijgende energiekosten dragen ook bij aan de kostenstijging.”

Besparen

PWN wijst op het essentiële belang van bewust omgaan met water, gezien de uitdagingen waarmee het drinkwaterbedrijf wordt geconfronteerd. Op pwn.nl/besparen worden 12 praktische tips gegeven om water te besparen, waarmee Nederlanders kunnen bijdragen aan voldoende drinkwater voor zowel het heden als de toekomst.

Voor het volledige overzicht van de tarieven en mogelijkheden om grip te krijgen op de drinkwaterfactuur, verwijst PWN naar www.pwn.nl/tarieven.

error: Content is protected !!