Alkmaar · 17 mei 2024

Alkmaar krijgt een gemeentelijke ombudsman. ’Het voordeel is dat die de regio goed kent

In juni gaat Alkmaar het mogelijk maken via een Verordening een eigen ombudsman aan te stellen. Tegelijkertijd zal dan de aansluiting bij de Nationale ombudsman opgezegd worden. Het aanstellen van een eigen ombudsman per 1 januari 2025 kan alleen wanneer de gemeenteraad voor 1 juli 2024 expliciet besluit een eigen ombudsman aan te stellen. De ombudsman is een tweedelijns klachtenbehandelaar en neemt klachten in behandeling die niet naar tevredenheid zijn opgelost door de eerstelijns klachtenbehandelaar.

In Alkmaar zijn de eerstelijns klachtenbehandelaars de klachtencoördinatoren. Klachtbehandeling dient twee doelen: de burger snel en passend helpen, en leren van de klachten. Inwoners hebben altijd het recht om te klagen bij de gemeente. Als ze hier niet voldoende geholpen worden, geeft de ombudsman onafhankelijk advies. De ombudsman probeert ook een oplossing te vinden door te overleggen met de inwoner en de gemeente.

In 2023 behandelde de Nationale ombudsman 34 klachten voor Alkmaar. Bij de gemeente kwamen 171 klachten binnen. 86% hiervan werd informeel opgelost en 96% van de klachten werd binnen zes weken afgehandeld. Het is de bedoeling dat de ombudsman voor 1 januari 2025 wordt beëdigd.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!