Algemeen · 22 november 2023

Zzp’er in zorg en welzijn kiest vooral voor onafhankelijkheid

Zelfstandig ondernemers zonder personeel (ZZP’ers) die in 2023 werkten in zorg en welzijn, noemden het zelf willen bepalen hoeveel en wanneer ze werken, het vaakst als reden om als zelfstandige te werken. 

Gemiddeld werkten zelfstandig ondernemers zonder personeel in deze sector 32 uur per week. Van alle zzp’ers in zorg en welzijn zou 1 op 10 liever als werknemer werken.  Dit meldt het CBS op basis van het nieuwe Zelfstandigenonderzoek, dat wordt uitgevoerd voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

Het aantal zelfstandigen in zorg en welzijn nam de laatste jaren toe tot 178 duizend in 2022, zo blijkt uit de Enquête beroepsbevolking (EBB).  De zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vormden daarvan de grootste groep (75%). Van alle werkenden in zorg en welzijn was 81% vrouw, van de zzp’ers was 75% vrouw.

Onder zowel vrouwen 46% als mannen 40% is het zelf kunnen bepalen hoeveel en wanneer ze werken de meest genoemde reden om zzp’er te worden. Onder vrouwen werd het beter kunnen combineren van werk en privé hierna het meest genoemd (29%), onder mannen was dat meer kunnen verdienen (25%).

Foto: CBS

error: Content is protected !!