Alkmaar · 22 november 2023

Alkmaar krijgt € 3,3 miljoen subsidie voor 267 woningen

Twee woningbouwprojecten in Alkmaar ontvangen gezamenlijk een subsidie van € 3.337.500 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit zijn de projecten Buitenvaart fase 1 aan de Kanaaldijk en het project Jaagpad. Samen gaat het over een totaal van 267 woningen.

De bouw van deze woningen start in 2024. Deze woningbouwimpuls zorgt er voor dat de gemeente Alkmaar betaalbare woningen sneller kan realiseren en dat het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen wordt vergroot.

error: Content is protected !!