Alkmaar · 11 juli 2023

Aanmelden Noordwest Tour de Friends nu mogelijk

Aanmelden Noordwest Tour de Friends nu mogelijk

Noordwest Ziekenhuisgroep organiseert, samen met Vrienden van Noordwest, op dinsdag 5 september de 2e editie van Noordwest Tour de Friends. Een leuk en uniek fietsevent in het ziekenhuis in Alkmaar om geld in te zamelen voor beweegboxen. Iedereen kan meedoen.  

Beweegboxen
Het fietsdoel van deze editie is het realiseren van beweegboxen op de verpleegafdelingen van Noordwest. Afhankelijk van het ingezamelde bedrag wordt de inhoud van de boxen samengesteld met onder andere zandzakjes, verschillende ballen, gewichten, ballonnen en weerstandsbanden. Dit brengt patiënten van jong tot oud op een leuke manier in beweging en helpt hen bij een sneller herstel.

Meedoen
Aanmelden voor Noordwest Tour de Friends kan via deze link voor 1 (of meer) van de 4 rondes van 50 minuten. De 1e ronde start om 16:00 uur en de laatste om 19:00 uur. De bijdrage is € 25,- voor ronde 1, 2 of 3 en € 100,- voor businessronde 4. Leuk detail: als deelnemer trap je mee op de fietsen die gebruikt worden door de patiënten.

Sportscholen
Ook sportscholen in de regio worden uitgenodigd om mee te doen aan de Tour de Friends. Dit kan door een sponsoractiviteit op de eigen locatie te organiseren in de week van 4 tot en met 8 september. Tour de Friends maakt onderdeel uit van de ‘Zorgvriendenweek’. Samen met 13 andere ziekenhuizen in Nederland organiseert Noordwest dan (beweeg)activiteiten om het werk van Vrienden in het ziekenhuis onder de aandacht te brengen. Met elkaar komen we in beweging voor het goede doel (Tour de Friends). Aanmelden of meer informatie via vrienden@nwz.nl.

Vrienden van Noordwest
Vrienden van Noordwest maakt waardevolle voorzieningen mogelijk voor de patiënten van Noordwest Ziekenhuisgroep. Voorzieningen die een verblijf in het ziekenhuis een stuk aangenamer maken. De steun van donateurs en sponsoren is daarbij onmisbaar omdat het om wensen gaat die niet vanuit het standaard ziekenhuisbudget kunnen worden betaald. Bijvoorbeeld wand- en vloerprojecties, VR-brillen en beweegsystemen met virtuele fietstochten.

Meer informatie is terug te vinden op www.vriendenvannoordwest.nl of mail naar vrienden@nwz.nl.

error: Content is protected !!