Alkmaar · 19 maart 2024

Aanplant Tiny Forest in Vroonermeer Noord

Leerlingen van basisscholen De Lispeltuut en De Vroonermeerschool hebben op donderdag 14 maart ruim 600 bomen en struiken geplant op het meest zuidelijk gelegen recreatie-eiland. Wethouder Anjo van de Ven was aanwezig bij het planten van dit ‘Tiny Forest’. Het Tiny Forest helpt kinderen om op een leuke manier meer te leren over de natuur.

Wethouder Anjo van der Ven heeft op 14 maart, samen met leerlingen, door het onthullen van het informatiebord de aftrap gegeven voor het planten van het Tiny Forest.  Bij het planten werd ook de naam van het Tiny Forest onthuld, die de kinderen zelf hebben bedacht: Bomenrijk. Naast de ruim 600 bomen en struiken zijn er ook nog enkele fruitbomen geplant. Ook heeft IVN Natuureducatie in  maart op beide scholen een speciale les over Tiny Forests gegeven.

Groen in de stad

De gemeente Alkmaar hecht grote waarde aan groen. Zo wordt er al enkele jaren gewerkt aan het vergroenen van Alkmaar, waarbij verharding wordt vervangen door groen. Daarnaast heeft het college van B&W de ambitie om 5000 bomen extra te planten en dit Tiny Forest draagt daar voor een deel aan bij. Bomen zijn goed voor de flora en fauna en maken de leefomgeving prettiger.

Wethouder van de Ven: De aanleg van dit Tiny Forest en de fruitbomen tellen mee voor de 5000 bomen ambitie. Waarbij we qua aantal zijn uitgegaan van het aantal bomen dat daadwerkelijk groot wordt.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid minibos ter grootte van een tennisbaan (200m2). Dit minibos is niet alleen bedoeld als een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en andere kleine dieren, maar ook voor mensen. Bij het minibos komt een kleine open plek om buitenlessen te kunnen geven en om even lekker te zitten. Kinderen bouwen daar al spelende een band op met de natuur door deze zelf te onderzoeken, voelen en beleven.

Weet u een plek voor een Tiny Forest?

Het Tiny Forest in de Vroonermeer-Noord is de vierde in Alkmaar. Het planten van deze minibossen wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie in samenwerking met de gemeente Alkmaar. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen wil de gemeente zorgen voor nog meer groen in Alkmaar, onder andere door nog meer Tiny Forests te planten. Weet u nog een goede plek waar ruimte is voor een Tiny Forest (minimaal 200m2) of bent u vanuit een basisschool daarvoor enthousiast? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@alkmaar.nl.

error: Content is protected !!