Alkmaar · 21 december 2023

Aantal meldingen vuurwerkoverlast in Alkmaar vergelijkbaar met vorig jaar

Net als voorgaande jaren wordt de jaarwisseling in Alkmaar in afstemming met meerdere partners georganiseerd. Die partners zijn de Veiligheidsregio NHN, de brandweer, politie, handhaving, Stadswerk072, de Omgevingsdienst en de gebiedsteams binnen de gemeente Alkmaar.

 Er zijn inventarisaties van potentiële risico- en aandachtlocaties opgemaakt en preventieve maatregelen getroffen om de overlast en schade aan gemeentelijke eigendommen zoveel mogelijk te beperken. Voorafgaand aan de jaarwisseling worden in samenwerking tussen jongerenwerk en Alkmaar Sport meerdere activiteiten georganiseerd in de kerstvakantie. Voorafgaand en tijdens de jaarwisseling zijn de wijkmoeders aanwezig in de buurten Nieuw Overdie en Hoefplan. Zij staan in contact met jongerenwerk. 

Het aantal vuurwerkoverlast meldingen is tot op heden vergelijkbaar met het aantal meldingen vorig jaar. Team Handhaving heeft op Oudejaarsdag en –avond een aanvullende rol op hun reguliere handhavende werkzaamheden. Zij zullen extra de risico- en aandachtlocaties observeren, bijvoorbeeld het Karpeton, en extra toezicht houden op de ingestelde vuurwerkvrije zone in de binnenstad door middel van cameratoezicht. Net als voorgaande jaren worden er op twee locaties vreugdevuren verwacht.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!