Alkmaar · 16 april 2024

Aantal partijen van de gemeente Alkmaar wil af van het woord gelukszoeker

Tijdens de raadsvergadering bij de gemeente Alkmaar in één bijlagen van het raadsvoorstel kwam naar voren bij de veiligheidsanalyse en de risicoschatting bij de huisvesting van asielzoekers, statushouders en spoedzoekers dat het woord ‘gelukszoeker’ als veiligheidsrisico wordt gebruikt. Ook in dat document wordt volgens de Partij voor de Dieren en GroenLinks passender formulering gebruikt, namelijk ‘Veilige Landers’.

Samen met een aantal andere oppositiepartijen vinden zij, dat het woord ‘gelukszoeker’ denigrerend, stigmatiserend en polariserend is en het heeft een negatieve lading. De Partij wil dat het college het woord ‘gelukszoekers’ uit het document laat verwijderen en verzoekt het woord in officiële stukken en communicatiekanalen van de gemeente niet meer te gebruiken.

error: Content is protected !!