Alkmaar · 26 april 2024

Aanvraag van € 110 miljoen voor herstel Noord-Hollandse natuur

De provincie Noord-Holland vraagt 110 miljoen euro aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met het geld wil de provincie 150 maatregelen nemen die kwetsbare natuurgebieden helpen herstellen van de gevolgen stikstofneerslag.

Het gaat om projecten in de duinen, de Vechtplassen, het Gooi en de veenweidegebieden van Laag-Holland. Ze worden de komende zes jaar uitgevoerd in nauwe samenwerking met natuurorganisaties. Ook wordt geld aangevraagd voor boscompensatie en onderzoek. 

Het gaat niet goed met de duinheide. De neerslag van stikstof leidt tot vermesting en verzuring van de bodem. Er komen maatregelen om de duinen weer open te maken en te laten verstuiven, zodat kalkrijk zand het gebied in komt.

Er wordt zo’n 35 miljoen gevraagd voor herstel van de natuur in de duinen van Texel, Den Helder-Callantsoog, Zwanenwater, Pettemerduinen, Schoorl, Noord-Hollands Duinreservaat en Kennemerland-Zuid. 

error: Content is protected !!