Alkmaar · 26 april 2024

Nu geen aanpak schade bestrating Langestraat maar pas bij vergroening

Na de reconstructie van de Langestraat in 2016 zijn er schades ontstaan aan de natuursteenverharding in de bestrating. In 2020 is er onderzoek uitgevoerd naar deze schades waarna in 2021 een proefvak met een andere fundering is aangelegd aan de zijde van de Mient. Geconstateerd kan worden dat het proefvak met de andere fundering voldoet.

Omdat er plannen zijn voor de inrichting van de Langestraat, onder meer vanwege de voorgenomen vergroening, is ervoor gekozen de straat nu niet opnieuw in te richten conform het proefvak. De vergroening vraagt om een andere inrichting van de straat, waarbij het voor de hand om ook ander bestratingsmateriaal toe te passen. Daarom zal de staat van de huidige bestrating niet aangepakt worden met uitzondering van duidelijk gevaarlijke situaties. Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuw ontwerp voor de inrichting van de Langestraat.

Bron: BEATFM.NL

error: Content is protected !!