Alkmaar · 8 maart 2024

Alkmaar gaat om plaatsing camera’s voor kentekenherkenning vragen

Het is gebleken dat de inzet van ANPR-camera’s, een camera voor kentekenherkenning, geen burgemeesterbevoegdheid is. Er is hier in Alkmaar om gevraagd naar aanleiding van de explosies waarbij daders per auto weg waren gekomen. Toevoeging van een vaste ANPR-camera op het politiesysteem is alleen mogelijk indien de situatie voldoet aan de criteria van het beleid van de Nationale Politie. Daarbij gaat het vooral om het strategisch plaatsen van de camera’s om de openbare orde te bewaken.

De gemeente Alkmaar gaat, na overleg met de teamchefs van Politie basisteam Alkmaar, een verzoek indienen bij de Nationale Politie voor het uitbreiden van de vaste ANPR-camera’s om daarmee te zorgen voor een meer uitgebreide dekking. Naast dit landelijke ANPR-cameraplan van de politie kan Politie basisteam Alkmaar de afweging maken om flexibel ANPR-camera’s in te zetten. Deze optie om extra flexibele ANPR-camera’s te plaatsen wordt in de driehoek besproken en uitgevoerd door de politie.

Het college van Alkmaar gaat samen met de teamchefs van Politie Basisteam Alkmaar onderzoeken wat er nodig is om een uitbreiding van de vaste ANPR-camera’s mogelijk te kunnen maken. Zij gaat het verzoek per brief bij de minister van Justitie en Veiligheid in te dienen.

Bron: Beatfm

error: Content is protected !!