Alkmaar · 27 mei 2024

Alkmaar start inwonerspeiling voor mogelijke bebouwing oostelijke rand

Er is binnen het bebouwde deel van de gemeente Alkmaar slechts zeer beperkt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Met name de ruimte om grondgebonden woningen toe te voegen ontbreekt. Alkmaar wil daarom, naast de binnenstedelijke projecten, ook de mogelijkheden verkennen voor onder andere woningbouw in de oostelijke rand van de stad Alkmaar, de westrand van de 400 jaar oude droogmakerij De Schermer.

Dat is nu overwegend agrarisch gebied. Met een inwonerspeiling wil de gemeente de kansen voor het maken van een toekomstvisie voor dit gebied en vraagt daarom de mening van de inwoners. Het doel is het onderzoeken of er draagvlak aanwezig is om uiteindelijk over te kunnen gaan tot het opstellen van een ontwikkelvisie voor het gebied. De inwonerspeiling voor de inwoners van de voormalige gemeente Schermer en Oudorp zal gestart worden voor 1 juni.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!