Alkmaar · 24 juli 2023

Alkmaar wil huidige gebruikscontract stadsstrand De Kade omzetten in tijdelijk huurcontract

De gemeenteraad van Alkmaar heeft in februari een motie aangenomen over het Stadsstrand DeKade. De raad verzocht daarin de vergunning voor stadsstrand De Kade te verlengen voor zolang de bouwwerkzaamheden duren tot en met tenminste 2027 onder door het college te bepalen voorwaarden. Het college heeft aangegeven dat zij van plan is het huidige gebruikscontract om te zetten in een huurcontract.

De huidige exploitant van het tijdelijke stadsstrand kan in elk geval tot september 2026 blijven. Volgens planning wordt vanaf dat moment gestart met de inrichting van het Ringersplein tweede  fase, aansluitend op de bouw van het Ringerskwartier. Op dat zelfde moment zou de bouw van een definitief horecapaviljoen op de locatie van het huidige Stadsstrand kunnen starten.

Omdat het perceel grond waarop het Stadsstrand de Kade zich bevindt in eigendom is van de gemeente én omdat de bruikleenovereenkomst tussen de gemeente en het Stadsstrand op 1 februari 2024 eindigt, moet er voor het gebruik van het perceel gemeentegrond een nieuwe overeenkomst worden opgesteld. Eind dit jaar komt er een voorstel voor de definitieve invulling van een horecapaviljoen op deze plek, mogelijk in de vorm van een stadsstrand. 

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!