Alkmaar · 22 januari 2024

Alkmaarders krijgen boom als onderdeel bomenplan voor 5.000 extra bomen

Alkmaar gaat 5.000 extra bomen planten als onderdeel van de groenparagraaf van de Alkmaarse Stad en Landcoalitie. De looptijd hiervan is de periode 2023-2031 en is gekoppeld met het terugplaatsen en vervangen van 700 omgewaaide en zwaar beschadigde bomen als gevolg van storm Poly begin juli 2023. Bij het maken van keuzes voor boomsoorten spelen er diverse factoren een rol, waaronder minder gevoeligheid van bomen voor ziekten en plagen.

De beschikbare ruimte is een optelsom van openbare ruimte en ruimte in private gronden. Er is een indeling gemaakt, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen herstructurering en herontwikkeling (ongeveer 2.000 bomen), overig openbaar gebied (ongeveer 1.000 stuks) en private buitenruimte (ongeveer 2.000 stuks). De laatste is buitenruimte waar de gemeente geen grondeigenaar is en ook geen beheer uitvoert.

Met een eerste initiatief wil de gemeente bomen ter beschikking stellen aan iedereen die een bijdrage wil leveren aan vergroting van het bomenbestand. Er wordt een webpagina aangemaakt, op www.duurzaamalkmaar.nl, waar belangstellenden kunnen inschrijven. De jaarlijkse extra plantopgave, uitgaande van 5.000 bomen en een looptijd van 8 jaar, is 625 bomen per jaar. De bomen geplant in 2023 tellen mee voor 2024.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!