Alkmaar · 6 november 2023

Alle plekken dak- en thuislozenopvang Huis & Haard in Alkmaar gevuld

Alle plekken dak- en thuislozenopvang Huis & Haard in Alkmaar gevuld

Sinds 1 januari 2023 heeft de gemeente Alkmaar het voormalig sociaal pension De Opvang BV in de vorm van een pilot voor de periode van twee jaar voortgezet op een nieuwe locatie. Deze nieuwe voorziening aan de Pettemerstraat in Alkmaar heet Huis & Haard. Het Leger des Heils biedt daar aan dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen een beschermd en veilig thuis.

De pilotperiode van twee jaar geeft de gemeente de kans om samen met het Leger des Heils te onderzoeken welke werkwijze en vorm van ondersteuning een aanvulling is op het aanbod in de regio Alkmaar. Sinds begin dit jaar wonen de deelnemers van Huis & Haard in de voorziening. Huis & Haard biedt in totaal 16 plekken voor verblijf. 

Via een zorgvuldige procedure, waarbij nadrukkelijk is gekeken naar de groepsgeschiktheid en type problematiek, zijn alle plekken inmiddels gevuld. Wanneer blijkt dat Huis & Haard geen passende plek meer is voor mensen die opvang nodig hebben, wordt in overleg met de gemeente gezocht naar een andere plek.

Bron: Mediapartner BEATFM.NL

error: Content is protected !!