Alkmaar · 8 februari 2024

Cameratoezicht Robonsbosweg Alkmaar weer op de agenda

Burgemeester van Alkmaar had vorig jaar toegezegd in het raadsvoorstel kadernota veiligheid 2023-2026 cameratoezicht aan de Robonsbosweg op te nemen. Dat kon echter pas nadat er besluitvorming over de Robonsbosweg voor asielopvang was geweest. Er is daarvoor vervolgens een nieuw camerabesluit nodig. De doelstelling van het cameratoezicht wordt daarin opgenomen.

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari is het raadsvoorstel ingebruikname Robonsbosweg te Alkmaar unaniem aangenomen door de raad, waardoor nu de vervolgstappen met betrekking tot het inzetten camera’s genomen kunnen worden.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!