Alkmaar · 16 februari 2024

Castricumse statushouders Picassolaan Alkmaar per 1 april naar Castricum

Vanwege de afronding van het Regionaal Wooncentrum Picassolaan op 1 april heeft de gemeente Alkmaar de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de gemeente Castricum. Castricum draagt er zorg voor dat uiterlijk 1 april aan alle Castricumse statushouders aan de Picassolaan alternatieve huisvesting aangeboden is.

Voor een zestal gezinnen met binding in Alkmaar is verzocht dat Alkmaar voor hen huisvesting verzorgt. Alkmaar wil medewerking verlenen aan dit verzoek van Castricum aan het COA. Omdat Alkmaar nu meer statushouders opneemt, realiseert Alkmaar eerder de eigen taakstelling. De taakstelling van Castricum wordt evenredig verhoogd met het aantal personen uit deze zes gezinnen.

Als er onverhoopt toch Castricumse statushouders mochten verblijven in Alkmaar na 1 april, is overeengekomen dat Castricum de daadwerkelijke kosten vergoedt. De afspraak met de buurt blijft bestaan dat het Regionaal Wooncentrum uiterlijk 1 april 2024 gesloten wordt als zich geen onvoorziene omstandigheden voordien.

error: Content is protected !!