Alkmaar · 27 december 2023

Decentralisatie beschermd wonen in regio Alkmaar stopt

De regionale stuurgroep Decentralisatie Beschermd wonen heeft de gemeenteraden in de regio Alkmaar bericht dat de decentralisatie vooralsnog niet doorgaat, maar dat dit verdere samenwerking in de regio niet in de wegstaat. Het rijk en gemeenten werken al sinds 2015 aan de transitie ‘van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Deze transitie moet het mogelijk maken dat mensen met psychische problemen thuis of in hun eigen woonplaats kunnen blijven wonen. Het Rijk was voornemens hiertoe een wetsvoorstel “Woonplaatsbeginsel Beschermd” wonen in te voeren. 

Daarmee zouden alle gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen inwoners die beschermd wonen nodig hebben en de daarbij behorende financiële middelen. De invoering van deze wet is al meerdere keren uitgesteld en door de val van het kabinet werd de voorlopige streefdatum 1 januari 2025, maar de Tweede Kamer verklaarde het wetsvoorstel onlangs controversieel.  Hierdoor is er voorlopig geen zicht op besluitvorming. 

Omdat het nu onduidelijk is welke richting het Rijk op wil wordt er niet verder gewerkt aan de decentralisatie van Beschermd wonen. Ook de regionale stuurgroep ‘Decentralisatie beschermd wonen’, waarin bestuurders van de regiogemeenten zitting hebben, is beëindigd. 

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!