Alkmaar · 27 oktober 2023

Eenduidige fietsregels voor hele binnenstad Alkmaar

Op 7 september is het verkeersbesluit gepubliceerd waarin de bebording van de afgesloten binnenstad van Alkmaar uniform is vastgesteld. Aanleiding voor het besluit was de onduidelijkheid van de verschillende in- en uitgangen van het afgesloten gebied en straten waar de bebording niet, of niet juist, stond aangegeven.

Een groot deel van de afgesloten binnenstad is met de herinrichting van de Laat-west aangewezen als voetgangersgebied. Op de Langestraat en de Laat was echter een verschillend fietsregime. Aan bedrijven van de binnenstad is voorgesteld om dat regime eenduidig te maken, aansluitend bij de Laat. Daar is positief op gereageerd.

In het verkeersbesluit is daarom besloten om voor de Langestraat dezelfde bebording aan te brengen: voetgangersgebied, waarin tussen 11.00 en 17.00 niet mag worden gefietst. Na het verstrijken van de bezwaartermijn van zes weken zal aan Stadswerk072 opdracht worden gegeven om de bebording conform het besluit aan te brengen.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!