Alkmaar · 22 december 2023

Eind 2024 wordt duidelijk of Sint Pancras en Koedijk-Noord bij Dijk en Waard blijven

Over een jaar zal duidelijk worden of Sint Pancras en Koedijk onderdeel blijven van Dijk en Waard of dat er een grenscorrectie met Alkmaar wordt overwogen. Deze evaluatie betrekt zowel de inwoners van Sint Pancras en Koedijk als de gemeente Alkmaar, zoals bepaald in een motie van VVD-Kamerlid Mark Snoeren.

De evaluatie, die voortkomt uit de fusie van Langedijk en Heerhugowaard in 2021, werd door de Tweede Kamer ondersteund. De motie stelde dat binnen enkele jaren na de fusie een evaluatie moest plaatsvinden om te beoordelen of een grenscorrectie met Alkmaar nodig is.

Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een begeleidingsgroep opgericht als eerste stap richting de evaluatie van de herindeling. Deze groep omvat zowel bestuurlijke als ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland en de gemeente Dijk en Waard. Het betrekken van de inwoners, waaronder de dorpsraad Sint Pancras, en de gemeente Alkmaar is een cruciaal aspect van dit onderzoek.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!