Alkmaar · 4 mei 2024

Focusagenda 2024-2028 Regio Alkmaar kost Heiloo ruim € 74.000

Eind 2019 hebben de gemeenteraden van Regio Alkmaar, waaronder die van Heiloo, de Focusagenda 2019-2022 vastgesteld. Belangrijskte thema’s zijn wonen, energie, innovatie en duurzame bereikbaarheid. De agenda bevat de doelen van de regio op deze thema’s en de strategie om dit te bereiken. De benodigde financiële bijdrage blijft ongewijzigd en bedraagt € 3,05 per inwoner, in totaal € 74.172,95.

De drie thema’s wonen, energie en duurzame bereikbaarheid kennen elk hun eigen pad, maar zijn ook met elkaar verweven. In de agenda is daarom sprake van maatwerk per thema maar wordt er ook gezocht naar verbinding tussen de thema’s en verbinding tussen de thema’s en andere ontwikkelingen in de regio als ook bovenregionaal. Het grootste gedeelte van het budget wordt besteed aan personeelslasten. Als het jaarbudget niet volledig wordt besteed, dan wordt het overgebleven budget jaarlijks aan de deelnemende gemeenten terugbetaald.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!