Regio · 4 mei 2024

Veilig zwemmen in open water

Het zwemseizoen 2024 voor open water is woensdag 1 mei van start gegaan. Zwemmen en recreëren in het water en op het strand brengt verkoeling en plezier, maar is niet zonder risico’s.

Jaarlijks verdrinken in Nederland tientallen mensen in het open water of worden ziek, omdat het water niet schoon is. De provincie adviseert daarom alleen te zwemmen op aangewezen zwemlocaties.

Hier wordt de veiligheid en de kwaliteit van het zwemwater regelmatig gecontroleerd. Op het blauwe informatiebord bij de zwemlocatie of op www.zwemwater.nl is te zien of een specifiek zwemadvies geldt.

De provincie Noord-Holland heeft 151 plekken aangewezen als zwemlocatie. Op sommige niet aangewezen zwemlocaties is het verboden om te zwemmen, zoals bij bruggen, sluizen en in vaarwegen.

Op sommige locaties kan stroming aanwezig zijn, kunnen er objecten in het water liggen of kan de overgang van diep naar ondiep snel gaan. De provincie raadt aan hierop alert te zijn.

Ook geeft de provincie aan dat het belangrijk is de adviezen te volgen van de lifeguard, als die er zijn. Let ook op eventuele vlaggen die aangeven of zwemmen veilig is.

Wanneer men gaat zwemmen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat iemand op hen let. Dit geldt extra voor zwemmen in zee.

Meer tips over veilig zwemmen in open water zijn te vinden op www.veiliginenuithetwater.nl.

error: Content is protected !!