Alkmaar · 31 oktober 2023

Geen noodzaak handhaving lengteverbod vrachtwagens Nieuwlandersingel door politie

060623_02: GEM. ALKM. PROJECT POCITYF, ALKMAAR DUURZAAM

Om na te gaan welke mogelijkheden tot handhaving er zijn op een lengteverbod voor vrachtwagens op de Nieuwlandersingel, is er door de gemeente overlegd met de politie. Het college heeft een verkeersbesluit genomen tot het invoeren van een lengtebeperking voor voertuigen langer dan 10 meter op de Nieuwlandersingel ter hoogte van de Emmastraat.

Daarmee is het lengteverbod een vastgestelde verkeersregel die door de politie gehandhaafd kan worden. De politie heeft echter de indruk dat het verkeersteken niet met grote regelmaat wordt genegeerd en dat handhaving daarom weinig effect zal hebben. De kans is daarom klein dat er binnen de politie capaciteit wordt vrijgemaakt voor handhaving op het lengteverbod op de Nieuwlandersingel.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat als vrachtverkeer langer dan 10 meter vanaf de Kennemersingel de Nieuwlandersingel inrijdt, dit verkeer pas bij de Emmastraat het bord met de lengtebeperking tegenkomt. Vrachtverkeer zou al eerder met bewegwijzeringsborden moeten worden geïnformeerd over de lengtebeperking. Hierdoor neemt de kans af dat verkeer afslaat naar de Nieuwlandersingel en in plaats daarvan de weg vervolgt.

De gemeente heeft nu aangegeven dat het verkeersbesluit wordt aangepast zodat naast de politie ook BOA’s bevoegd zijn om te handhaven op het lengteverbod. Ook worden er bewegwijzingborden geplaatst op de Kennemersingel en de Kennemerstraatweg.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!