Alkmaar · 30 november 2023

Jaap Duizend onderscheiden tijdens afscheid als bestuurslid Liberaal Joodse Gemeenschap

De heer Duizend werd bij zijn afscheid als bestuurslid van de Liberaal Joodse Gemeenschap in Alkmaar op vrijdag 24 november benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Anja Schouten reikte de onderscheiding aan hem uit tijdens een feestelijke shabbatmaaltijd na de vrijdagavonddienst.

De heer Duizend was zeer actief en nauw betrokken bij de opbouw, het voortbestaan en de ontwikkeling van de joodse gemeente in Amsterdam en later in Alkmaar. Door zijn inzet heeft de Liberaal Joodse Gemeente Alkmaar in de oude sjoel aan de Koningsweg een plek gevonden om joodse tradities door te geven en kennis te delen met elkaar. Daarnaast is de synagoge als cultureel erfgoed bewaard gebleven en wordt gebruikt waar het oorspronkelijk voor bedoeld was: een gebedshuis voor de joodse gemeente.

Joodse gemeente Amsterdam
Veel joodse inwoners van Amsterdam kennen de heer Duizend als lid van de ouder- en onderwijscommissie. Met kennis van zaken en betrokkenheid gaf hij de joodse tradities aan de jeugd door. Als bestuurslid en penningmeester van de Liberaal Joodse Gemeenschap in Amsterdam raakte hij betrokken bij het zoeken naar een nieuwe locatie en de bouw van een nieuw synagogecomplex. Het destijds gebruikte pand aan de Rabbijn Soetendorpweg voldeed niet meer en na langdurig onderzoek bleek ook renovatie niet meer mogelijk. Geen gemakkelijke klus. Het nieuwe gebouw moest naast synagoge ook ruimte bieden aan culturele activiteiten en onderwijs, het liefst in de buurt van de RAI komen en het budget was niet heel groot. De heer Duizend was aanspreekpunt voor de gemeente en de stadsdeelraad en later contactpersoon voor de architect en de bouwer. Mede dankzij zijn inzet werd een locatie gevonden en het bouwproject een groot succes. Met als resultaat het huidige pand in Amsterdam aan de Zuidelijke Wandelweg.

Alkmaarse synagoge Koningsweg
Enige tijd later gaven veel joodse inwoners uit Noord Holland Noord aan, dat zij behoefte hadden aan een joodse gemeente dichter bij dan Amsterdam. En zo raakte de heer Duizend begin jaren 20 van deze eeuw betrokken bij de Liberaal Joodse Gemeenschap Alkmaar (LJGA). Een stroming die zoekt naar een vorm van Jodendom die past bij de normen en waarden van deze tijd, met onder meer een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen binnen de erediensten. De heer Duizend werd wederom penningmeester en realiseerde in korte tijd een sluitende begroting en een gezond financieel beleid. Voor de LJGA zocht en vond de heer Duizend de oude sjoel aan de Koningweg. Hij zorgde er voor dat dit als vanouds een plek voor de joodse gemeenschap werd. Een plek om joodse tradities door te geven en kennis te delen met elkaar, met ook weer speciale aandacht voor de jeugd. De synagoge is als cultureel erfgoed bewaard gebleven en heeft nu niet meer alleen een museale functie. Maar wordt ook gebruikt waar het oorspronkelijk voor bedoeld was: een gebedshuis voor de joodse gemeente. Het is belangrijk dat er zo’n plek is, want veel joden durven door de oorlogsgeschiedenis en het anti-semitisme niet uit te komen voor hun joodse identiteit. Ondanks hun behoefte om daar invulling aan te geven.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Voor zijn jarenlange inzet voor de joodse gemeenschap in Amsterdam en in Alkmaar is de heer Duizend door Z.K.H. Koning Willem Alexander benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

error: Content is protected !!