Alkmaar · 22 maart 2024

Jeugdhulp Alkmaar krijgt 7,4

Uit cliëntervaringsonderzoeken in Alkmaar over de Wmo en Jeugdwet die over 2022 zijn uitgevoerd, blijkt dat de gemeente voor Jeugdhulp volgens ouders een algemeen rapportcijfer van 7,4 verdiend. Het gaat daarbij om de ervaringen van inwoners die gebruik hebben gemaakt van zowel de toegang tot als de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulptrajecten zelf. Eerder liet het onderzoek een tegenvallend responsgehalte zien. Om de kwaliteit en representativiteit te waarborgen, is er in het voorjaar 2023 besloten over te stappen naar een ander, gespecialiseerd onderzoeksbureau ZorgFocuz.

Als er gekeken wordt naar de respons op de Jeugdhulp vragenlijsten voor jongeren dan is deze licht gestegen, van 10% in 2021 naar 13% in 2022. Uit de resultaten blijkt dat 63% van de jongeren zich beter en gelukkiger voelt door de hulp. Dat is een verslechtering ten opzicht van 2021 toen het percentage nog 71% was. 74% geeft aan de hulp te krijgen die nodig is en 87% is tevreden met de jeugdprofessional. De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit ouders en verzorgers van de gemeente Alkmaar die in 2022 gebruik hebben gemaakt van de Jeugdhulp.

De respons op de Wmo vragenlijst is flink gestegen, van 24% naar 34%. 74% van de respondenten geeft aan te weten waar ze moeten zijn voor Wmo hulp, tegenover 68% in 2021. 62% werd snel geholpen, een daling van 74% in 2021. 81% laat weten dat de geboden ondersteuning past bij de hulpvraag en 78% vindt deze van goede kwaliteit, beiden scoorden lager dan het jaar ervoor.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!