Alkmaar · 23 maart 2024

Kap 15 bomen Molen van Piet in Alkmaar nodig, maar ook compensatieplan

Op 17 januari is de definitieve windrapportage van het windonderzoek rondom de Molen van Piet opgeleverd. In de aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt verzocht om 20 bomen te kappen om voldoende “vrije” ruimte rondom de molen te scheppen zodat deze voldoende wind vangt. Hiervan worden 15 bomen gekapt en vijf monumentale bomen tot twee meter onder stellinghoogte teruggesnoeid. Uit het windonderzoek blijkt dat er 60 meter rondom de molen nodig is.

Het idee dat alle bomen teruggesnoeid dienen te worden tot onder stellinghoogte leidt ook tot een significante verbetering van de kwaliteit van de windgang op de molen. Echter hebben de snoeimaatregelen een grote impact op de kwaliteit van de bomen en zullen de meeste bomen een dergelijke ingreep niet overleven. Het advies is dan ook om de aangewezen bomen in zijn geheel te verwijderen.

Om de beeldkwaliteit na de kap te herstellen, zal een architectenbureau worden gevraagd om een restauratieontwerp op te stellen. De verwachting is dat het kappen van de monumentale bomen in juni plaats kan vinden en dat er vervolgens in de zomer een definitief ontwerp en compensatieplan kan worden vastgesteld. Het voorbereiden van de realisatie van de herinrichting van het gebied rondom de molen en compensatieplan kan dan in het eerste kwartaal van 2025 gebeuren.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!