Alkmaar · 4 januari 2024

Lachgasexplosies leiden tot miljoenenschade bij HVC

De explosies vormen een aanzienlijk gevaar voor medewerkers en veroorzaken aanzienlijke miljoenenschade aan de ovens, die soms stilgelegd moeten worden voor reparatiewerkzaamheden. Het bijzondere aan deze situatie is dat er tot nu toe geen gewonden zijn gevallen bij de incidenten. Het bedrijf heeft echter te maken met schade aan de verbrandingsovens en extra kosten voor reparaties, aangezien er geen dekking is via de verzekering voor dergelijke incidenten. HVC-woordvoerster Alien Zwart benadrukt dat deze extra kosten momenteel niet worden doorberekend in de kosten voor de inzameling en verwerking van ingenomen restafval.

De explosies worden veroorzaakt doordat lachgascilinders tussen het restafval terechtkomen. HVC merkt op dat zij hiermee dagelijks te maken hebben, met tot nu toe circa 800 explosies in Dordrecht en Alkmaar. De impact van deze situatie wordt verergerd door het feit dat het bedrijf geen dekking heeft via de verzekering en de kosten voor reparaties zelf moet dragen.

Het afvalverwerkingsbedrijf benadrukt dat zij deze extra kosten momenteel niet doorberekent aan de consumenten voor de inzameling en verwerking van restafval. Desondanks begrijpt het bedrijf dat sommige andere bedrijven in de sector deze kosten wel zijn gaan doorberekenen aan consumenten. HVC is in handen van 51 gemeenten en acht waterschappen in verschillende provincies.

De explosies zijn een relatief nieuw fenomeen en doen zich voor sinds het verbod op lachgas en het vervallen van statiegeld op lege cilinders. Sindsdien worden de cilinders vaker gedumpt op straat of in het restafval. Naast de schade die de explosies veroorzaken, kost het de afvalbranche ook geld om de cilinders uit het restafval te verwijderen en zo verdere ontploffingen te voorkomen.

De Vereniging Afvalbedrijven heeft recentelijk aangekondigd dat de totale schade door ontplofte lachgascilinders landelijk rond de 65 miljoen euro ligt. Dit bedrag omvat zowel de schade aan verbrandingsovens als de kosten voor het verwijderen van cilinders uit het afval. HVC heeft nog geen specifieke details vrijgegeven over het schadebedrag dat zij heeft ondervonden als gevolg van deze lachgasexplosies.

Het bedrijf geeft aan dat zij momenteel in gesprek is met ProRail over mogelijke aanpassingen aan de spoorwegovergang (Zeeweg), die een rol zou kunnen spelen bij het voorkomen van verdere incidenten. De ontploffingen hebben geleid tot een verzoek aan inwoners om explosief materiaal te scheiden en in te leveren om zo de veiligheid van het verwerkingsproces te waarborgen.

Bron: BEATFM.NL

error: Content is protected !!