Alkmaar · 4 juni 2024

Letterbak wordt na 1 juli 2025 gesloopt

De gemeente Alkmaar heeft besloten dat de Letterbak aan de Edisonweg en Alexander Flemmingstraat uiterlijk 1 juli 2025 leeg moet zijn. Het pand wordt namelijk gesloopt. De huidige huurovereenkomsten voor de Letterbak wordt niet meer verlengd.

Aan de huidige huurders is beloofd dat zij voor 1 juni dit jaar geïnformeerd worden over de toekomst van de Letterbak. De gemeente kocht de Letterbak in het verleden met als doel om dit perceel te betrekken bij de ontwikkeling van wijk Oudorp. Na sloop wordt het perceel ingezet om diverse ontwikkelingen in het gebied te faciliteren.

De plek wordt na de sloop ontwikkeld voor wonen in combinatie met de volgende voorzieningen en functies zoals een school, groen plein, winkels en een wijkcentrum of buurthuis. De huurders die dat nodig achten krijgen de mogelijkheid om de huidige huurovereenkomst te verlengen voor een maximale termijn van 6 maanden.

error: Content is protected !!