Alkmaar · 24 maart 2024

Onderzoek naar toekomst Stadsstrand in Alkmaar is gestart

Het onderzoek naar hoe het Stadsstrand vorm kan gegeven na 2026 is begonnen met het opstellen van een programma voor een definitief horecapaviljoen aan de Noorderkade. Het Stadsstrand heeft een tijdelijke omgevingsvergunning tot 1 februari 2026. In dat jaar gaat gestart worden met de herinrichting van de Noorderkade en het Ringersplein.

In het programma wat is voorgesteld worden de exacte locatie, privaatrechtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden en planologische kaders vastgesteld. Ook is het voorstel om op basis hiervan de selectieprocedure te bepalen. Volgens planning kan dat omstreeks augustus dit jaar.

error: Content is protected !!