Alkmaar · 2 augustus 2023

OPA wil ruimte en groen in nieuwe Alkmaarse woonwijken

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een voorstander van het bouwen van woningen, maar wil ook daarbij dat er voldoende aandacht is voor ruimte, lucht en vooral groen in de woonomgeving.

In het coalitieprogramma wordt gesproken over het bouwen van ongeveer 15.000 woningen, bijvoorbeeld langs het Noord-Hollands kanaal (Het Alkmaars Kanaal), waarbij er ook aandacht is voor mooie parken. De commissaris Noord-Holland komt in november naar Alkmaar, en biedt volgens OPA kans voor de gemeenteraad om dit standpunt bij de commissaris kenbaar te maken en de provincie te vragen om hieraan mee te werken.

error: Content is protected !!