Alkmaar · 19 april 2024

Picassolaan sluit uiterlijk 1 juli

De Gemeente Alkmaar heeft bevestiging ontvangen dat de 52 statushouders van de gemeente Castricum overgezet zijn naar gerealiseerde taakstelling van de gemeente Alkmaar. Dit betekent dat deze groep mensen in Alkmaar kan blijven onder de voorwaarden die met hen is afgesproken. Namelijk dat zij de Picassolaan verlaten voor andere tussentijdse huisvesting zodat de belofte aan de omwonenden alsnog nagekomen wordt. Daarmee komt er een eind aan een onzekere periode voor de statushouders en de omwonenden van de Picassolaan. Het voormalig Regionaal Wooncentrum aan de Picassolaan is uiterlijk 1 juli 2024 niet meer bewoond.

COA
Het College van B&W Alkmaar diende via de minister een verzoek in bij het COA om deze groep statushouders in Alkmaar te huisvesten, nadat de gemeente Castricum de deadline van 1 april niet na kwam. Daarop heeft het COA positief besloten en zij zetten de taakstelling vanuit het rijk nu om. Concreet betekent dit dat Alkmaar niet meer statushouders gaat opvangen, maar dat de gemeente de taakstelling van de 2e helft van 2024 een paar maanden naar voren haalt.

Afspraak met de omwonenden
Met de omwonenden van de Picassolaan is afgesproken dat het Regionaal Wooncentrum stopt. Daarom is met de statushouders de afspraak gemaakt dat zij de Picassolaan verlaten voor andere tijdelijke wooncentra. Zij zijn daarmee akkoord en wachten nu op andere tijdelijke wooncentra. Het college is blij dat hiermee duidelijkheid ontstaat voor de statushouders en de buurt. De belofte aan de omwonenden wordt hiermee alsnog nagekomen en de start van de gebiedsontwikkeling kan doorgaan.

De gesprekken met de omwonenden van de Picassolaan zijn steeds constructief en verhelderend geweest. Deze mensen hebben zich steeds weer flexibel opgesteld in de periode waarin bleek dat de deadline van 1 april niet zou worden nagekomen. Ook de statushouders verkeerden lang in onzekerheid. Zij kunnen nu hun leven in Alkmaar verder oppakken op een andere tussentijdse locatie zodat de Picassolaan op 1 juli echt dicht kan. 

College van burgemeester en wethouders

Tijdelijke wooncentra
De tijdelijke wooncentra waar de statushouders heen gaan, worden op dit moment klaar gemaakt voor bewoning. Er verhuizen circa 15 mensen voor half mei naar de Sperwerstraat en voor 1 juli verhuizen de overige bewoners naar de James Wattstraat. De gezinnen in de Picassolaan verhuizen uiterlijk in mei naar een eindwoning. Van de drie appartementen die door DnoDoen gehuurd worden eindigt de huurovereenkomst op 1 juli. Dat betekent dat de Picassolaan uiterlijk op 1 juli leeg is.

Meedoen
De groep statushouders wilde graag in Alkmaar blijven onder de geschepte voorwaarden. Zij doen al mee in Alkmaar. Een deel van hen heeft werk of gaat naar school. De rest van de statushouders zit in een traject richting werk. Bij een nieuwe groep is dat nog niet het geval. Het is dus niet alleen voor deze groep statushouders positief nu zij hier kunnen blijven, maar ook voor de gemeente Alkmaar.

error: Content is protected !!