Alkmaar · 27 januari 2024

Programma Leefbare & Vitale voor inwoners van landelijk Alkmaar

Om te bereiken dat ook inwoners van landelijk Alkmaar zich gehoord voelen is het programma Leefbare & Vitale opgesteld. Dit jaar gaat de uitvoering van het programma van start en wordt voor elk dorp een gezamenlijke dorpenagenda gemaakt. Samen met inwoners, ondernemers, dorpsraden en andere stakeholders wordt gewerkt aan toekomstbestendige, leefbare en vitale dorpen in landelijk Alkmaar.

Tijdens het programma worden de concrete acties uitgevoerd, worden waar nodig verbindingen gelegd en worden lange termijn onderwerpen in de organisatie belegd. Er wordt afgetraot met een enquête voor alle dertien dorpen waarop de agendapunten in grote lijnen geïnventariseerd worden. De uitkomsten van de enquête vormen de basis voor de verdieping per dorp. Dit wordt in vier fases uitgevoerd. De eerste fase is een pilotfase met de dorpen Graft, De Rijp en Grootschermer.

Bron: BEATFM.NL

error: Content is protected !!