Alkmaar · 6 november 2023

T.L. (Tim) Meijer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

T.L. (Tim) Meijer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Op woensdag 1 november van 18.30 tot 20.00 uur is de afscheidsreceptie van de heer T.L. Meijer. Tijdens deze receptie verrast burgemeester Anja Schouten hem met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De receptie wordt gehouden in The Fallon Hotel aan de Prins Bernhardlaan 16 in Alkmaar. Pers is van harte uitgenodigd in bij de uitreiking aanwezig te zijn.

De heer T.L. Meijer is al ruim 40 jaar tandarts in Alkmaar. Eerst met een praktijk aan huis aan het Kennemerpark, later in de Emmastraat. Ook behandelde hij patiënten op locatie, zoals in de gevangenis en in verzorgingstehuizen. Zijn insteek daarbij was dat iedereen recht had op goede en professionele tandheelkundige hulp. Gelijke zorg voor iedereen, met gelijke materialen, mobiel of niet mobiel, particulier verzekerd, Ziekenfondspatiënt of niet verzekerd. Binnen zijn normale baan, had hij altijd oog voor mensen die het wat minder breed hadden. Zo maakte hij wel gratis gebitten voor mensen die het niet konden betalen of ‘vergat’ hij een rekening te sturen. Ook zamelde hij gouden kronen in die na een behandeling overbleven. Deze waren voor het Rode Kruis, die met de opbrengst daarvan onder andere projecten in Haïti steunde. Eén van de Alkmaarse instanties waar hij gedurende zijn loopbaan veel voor heeft gedaan, is de voedselbank. Hij zetten een grote inzamelingsactie op en deed gratis controles voor gezinnen die gebruik maakten van de voedselbank.

T.L. (Tim) Meijer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Maatschappelijk betrokken
De maatschappelijke betrokkenheid van de heer Meijer bleef niet beperkt tot mooie woorden. Hij was onder andere op vrijwillige basis actief als:

  1. Voorzitter Tandheelkundige Vereniging John Tomes, die zich inzet voor bevordering van de studie tandheelkunde en kennisoverdracht tussen studenten tandheelkunde;
  2. Voorzitter Kring Alkmaarse Tandartsen. Doel was om de tandartsen met elkaar te verbinden en verdelen en verzorgen van avond- en nachtdiensten;
  3. Mede-oprichter van de opleiding tot tandartsassistente aan het Alkwaard College (nu Horizon College). Daarvoor werden assistentes opgeleid door de eigen werkgever, maar niet getraind aan het bijstaan van de behandeling van patiënten. Hij ontwikkelde lesmateriaal, stelde een curriculum en eisen op en zorgde voor lesmateriaal;
  4. Studieclub Noord-Holland Noord. Oprichter en organisator van de maandelijkse bijeenkomsten, waarop wetenschappelijke artikelen en patiënten casuïstiek werden besproken en intervisies gehouden. Doel was het versterken van de onderlinge relaties door reflecties op zowel vakmatig als maatschappelijk handelen van tandartsen in Alkmaar en omgeving;
  5. Round Table The Netherlands. Bestuurslid en voorzitter van Ronde Tafel 6. Hij heeft vanuit die functies de leden betrokken bij lokale-, nationale- en internationale serviceprojecten. Bij de leden wilde hij het besef versterken, dat ieder op zijn/haar eigen wijze de gemeenschap hoort te dienen.
  6. Lionsclub Alkmaar, lid en president. Hij nam actief deel aan diverse maatschappelijke projecten. Tijdens zijn presidentschap ging zijn aandacht vooral uit naar een grootschalige inzameling voor de Voedselbank;
  7. Visiteur voor de Associatie Nederlandse Tandartsen en was binnen deze vereniging één van de eersten die zich hard maakte voor kwaliteitsverbetering binnen de beroepsgroep. Er werd daarbij gekeken naar wat goed ging en naar wat nog verbeterd of ontwikkeld kon worden;
  8. Internationaal College voor Tandartsen. Lid (Fellow). Die eer wordt toegekend aan tandartsen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het beroep en hun gemeenschap. Een tandarts die een fellowship in dit College heeft gekregen, krijgt het recht om de letters FICD achter zijn/haar naam te zetten. De heer Meijer is voorgedragen voor het bestuur van ICD, omdat hij zich in Nederland heeft ingezet voor verbetering van de kwaliteit van de tandheelkundige zorg.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Binnen zijn werk heeft de heer Meijer zich altijd op bijzondere wijze ingezet voor zowel de (verbetering van de) tandheelkundige zorg als voor mensen in nood. Hij was niet alleen tandarts en implantoloog, maar bovenal een mens. Voor als zijn verdiensten is de heer Meijer voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding, die hem ook is toegekend. Tijdens zijn afscheidsreceptie gaat burgemeester Anja Schouten hem namens Z.K.H. Koning Willem Alexander de versierselen opspelden die horen bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

error: Content is protected !!