Alkmaar · 12 april 2024

Verbetering waterkwaliteit zwembaden Hoornse Vaart en de Hout kost € 520.000

Vanwege strengere eisen aan waterkwaliteit van zwembaden heeft Alkmaar Sport een onderzoek laten uitvoeren of de zwembaden de Hoornse Vaart en de Hout aan deze nieuwe richtlijnen voldoen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er maatregelen nodig zijn om de water- en mogelijk luchtkwaliteit te verbeteren.

Er is een oplossing gevonden door middel van UV-technologie. De zout elektrolyse systemen moeten in de beide zwembaden vervangen worden. Zowel in zwembad de Hoornse Vaart als in zwembad de Hout wordt er voor de productie van chloor gebruik gemaakt van een zoutelektrolyse systeem. Het chloor is nodig om het water te behandelen om een goede kwaliteit van het water te garanderen. Zonder chloor is er geen waterbehandeling mogelijk en kan er niet gezwommen worden.

De kosten van de nieuwe voorzieningen voor beide zwembaden bedragen in totaal € 520.000. De dekking voor deze investeringen kan uit bestaand investeringskrediet dat was gereserveerd voor het tegen gaan van betonrot bij zwembad De Hoornse Vaart. Als er echter een nieuw zwembad komt, is lange termijn investering voor het herstel van de betonrot lager en kan het resterende bedrag van dit krediet worden ingezet. Een besluit hierover kan niet wachten tot de renovatie of nieuwbouw van het zwembad.

Bron: BEATFM

error: Content is protected !!