Alkmaar · 12 april 2024

GGD waarschuwt: gebruik géén slootwater voor je moestuin

Op een aantal plekken in onze provincie zijn vervuilende stoffen in het water aangetroffen. Woon je in de buurt van zo’n plek, dan raadt GGD Hollands Noorden af slootwater te gebruiken. Gebruik een regenton of drinkwater, dan weet je dat je zo weinig mogelijk binnenkrijgt.

In het water in Noord-Holland Noord zijn meerdere verboden stoffen aangetroffen. Het gaat om het onkruidbestrijdingsmiddel dinoterb en insecticide fenchloorfos. Uit voorzorg raadt GGD Hollands Noorden het af om gebruik te maken van slootwater.
Deze watermetingen zijn altijd al openbaar, maar milieugroep MOB zette de uitslagen op een rijtje. Daaruit blijkt dat de concentratie giftige stoffen in het Noord-Hollandse water sinds 2017 alleen maar is toegenomen, terwijl het middel al meer dan twintig jaar verboden is.

Toch hoeven tuinders bij het gebruik ervan niet direct te vrezen dat ze ziek worden. Het is vooral enorm giftig voor de vissen en ander waterleven. Word je er direct ziek van? Bij normaal gebruik niet. Toch lijkt het streven naar een zo min mogelijke inname het beste.

Het zwemmen in sloten wordt altijd afgeraden. Daar kun je sowieso erg ziek van worden. Niet alleen vanwege de vondst van giftige stoffen, maar ook door de ziekte van Weil, die wordt overgedragen door ratten.

Bron: https://www.hhnk.nl

error: Content is protected !!