Alkmaar · 28 februari 2024

Verzoek om proef met spitspaal aan Herenweg in Sint Pancras af te gelasten

Sinds 2009 is de Herenweg ter hoogte van de spoorwegovergang in de ochtendspits van 6.00 tot 9.00 uur afgesloten door middel van een beweegbare paal om de veiligheid voor fietsers in de ochtendspits, veelal scholieren, te waarborgen.

Onder de bewoners van de Herenweg is daardoor onrust ontstaan over de proef om bewoners van de wijk De Nollen pasjes te geven zodat zij de spitspaal in de ochtendspits kunnen passeren. met name uit de wijk De Nollen, dat zij door deze paal hun kinderen niet met de auto naar de basisschool in Sint Pancras kunnen brengen, een afstand van anderhalve kilometer. De spitspaal is daar in 2009 gekomen om de leefbaarheid en veiligheid op de Herenweg te verbeteren, vooral voor fietsers, waaronder veel schoolgaande kinderen tijdens de spits. De partijen stellen dan ook voor de spitspaal op de Herenweg definitief te laten staan.

error: Content is protected !!